Cevizin Hasatı ve Muhafazası

Cevizin yeşil kabuğunun 1/3’ü çatladığında hasada başlanılabilir. İç ceviz ve yeşil kabuğun olgunlaştığı dönem olarak kabul edilen derim safhasının hemen ardından meyvelerin toplanması, yeşil kabuktan ayrılması ve kurutma işleminin başlatılması gerekmektedir. Eğer meyve derim edildikten sonra bahçeden toplanmayacaksa, ağaç üzerinde bırakılması iç ceviz açısından çok daha sağlıklıdır.

Cevizde hasat ,ilkim şartlarına bağlı olarak Ağustos’ta başlar Ekim ayının sonuna kadar devam eder. Hasat zamanı çeşitlere göre değişmekte olup, taze tüketim için erken hasat edilir.

Hasat öncesi ağaçlar mutlaka sulanmalı ve hasata sabah veya akşamüstü serin saatlerde başlanılmalıdır. Uygun hasat dallarda silkeleme şeklinde yapılmalı sırık vb. ağaca zarar verecek herhangi bir araç kullanılmamalıdır. Hasat edilen meyveler yeşil kabuktan temizlendikten sonra ,ceviz ağacının gölgesinde veya doğrudan güneş almayan gölgelik , havadar ve rutubetsiz yerlerde örtüler üzerine 15-20 cm. kalınlığında serilerek kurutulmalıdır.

İç ceviz olarak pazarlanacak cevizlerde ise hasat işleminin ardından kırma işlemi gerçekleşmektedir. Piyasada iç oranı yüksek olan ceviz fiyatlarının daha cazip olması cevizlerin bütün halinde çıkarılmasının önemini arttırmaktır. İç cevizin bütün olarak çıkmasına olanak sağlamak için yapılacak en önemli uygulama kırılmadan önce ceviz neminin yükseltilmesi olacaktır. Nemi yükseltilen ceviz kabuğundan hem kolay hem de bir bütün olarak çıkacaktır.

Tohumluk olarak seçilen kabuklu cevizler, üzerini örten yeşil kabuğun %80’’ini çatladıktan sonra hasat edilmelidir.

CEVİZİN DEPOLANMASI (MUHAFAZA)

İç cevizde yaklaşık % 70 civarında yağ olduğundan, yağların bozulmaması için uygun şartlarda depolanması gerekir. Depolamadaki problemler yağ asitlerinin bozularak acılaşmasına sebep olur. İç cevizin depolanmasında ortamın nem oranı % 4-5 civarında, sıcaklığın 4-5 oC sağlandığında 1-1,5 yıl saklanabilir. Ancak cevizlerin kabuklu saklanmasında fayda vardır.

Kabuklu olarak saklanacak cevizler 21 °C de 4 ay boyunca, 1 °C de ise iki yıl saklanabilir.

Son olarak unutmayın ki hasadı bol güvenilir yarınlar için ceviz fidanı satın alacağınız firmayı iyi seçmelisiniz. Biz Gelişim Fidancılık olarak sizlerin her zaman yanındayız.